مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
جمع آوری ضایعات خانگی (پسماند خشک) شهر 1399/07/07 1399/07/23
اجاره فرهنگسرا 1399/06/29 1399/07/07
اجاره فرهنگسرا 1399/06/22 1399/07/07
اجاره سالن ورزشی ، زمین چمن مصنوعی 1399/06/18 رجوع به آگهی
فروش اموال مستعمل (ضایعات فلزی) شهرداری 1399/06/18 1399/06/27
اجاره سالن ورزشی و زمین چمن 1399/06/11 رجوع به آگهی
فروش اموال مستعمل (ضایعات فلزی) 1399/06/11 1399/06/27
واگذاری پارکینگ عمومی 1399/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ عمومی 1399/03/25 رجوع به آگهی
جمع آوری ضایعات خانگی (پسماند خشک) 1399/01/25 1399/02/04
صفحه 1 از 4