مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی ، بازرگانی ، بازارهای روز میوه و تره بار 1399/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی ، بازرگانی ، بازارهای روز میوه و تره بار 1399/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز ساماندهی روز بازارهای مناطق 1399/04/21 رجوع به آگهی
واگذاری اعتبار ساماندهی روز بازارها 1399/04/14 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز ساماندهی روز بازارهای مناطق 1399/04/07 رجوع به آگهی
بیلبوردهای عرصه های تبلیغاتی منصوب بر پل های عابر پیاده در سطح شهر مجموعا 5 عدد 1398/12/04 رجوع به آگهی
بیلبوردهای عرصه های تبلیغاتی 1398/11/27 رجوع به آگهی
حفظ و نگهداری سوله تفکیک پسماند و راهبری ایستگاه تفکیک پسماند و جمع آوری پسماندهای خشک و قابل بازیاف... 1398/10/18 رجوع به آگهی
حفظ و نگهداری سوله تفکیک پسماند و راهبری ایستگاه تفکیک پسماند و جمع آوری پسماندهای خشک و قابل بازیاف... 1398/10/10 رجوع به آگهی
واگذاری بیلبوردهای 5 عرصه تبلیغاتی منصوب بر پل های عابر پیاده در سطح شهر 1398/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2