مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عواید یک واحد رستوران - عواید یک واحد تجاری 1399/06/20 رجوع به آگهی
غرفه تجاری واقع در سالن پایانه مسافربری - واحد تجاری واقع در ورودی پایانه جهت اغذیه - غرفه رستوران... 1399/06/19 رجوع به آگهی
- واگذاری عواید غرفه رستوران داخل پایانه، غرفه تجاری داخل پایانه و غرفه تجاری حاشیه پایانه مسافربری- 1399/05/29 رجوع به آگهی
واگذاری عواید یک واحد رستوران ـ واگذاری عواید یک واحد تجاری 1399/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری عواید دو واحد تجاری یکی در پایانه مسافربری و یکی جنب ایستگاه مکانیزه 1399/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری عواید یک واحد تجاری 1399/05/07 رجوع به آگهی
بهره برداری از شبکه تاکسی بیسیم 133 1398/06/26 1398/07/06
واگذاری دو غرفه ( غرفه ساندویچی و غرفه سوپر مارکت) 1398/06/26 رجوع به آگهی
واگذاری دو غرفه 1398/06/25 رجوع به آگهی
بهره برداری از شبکه تاکسی بیسیم 1398/06/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3