کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8129627 مزایده اجاره مکان ها و بوفه ها استان آذربایجان شرقی 1403/04/02 1403/04/11
8129623 مزایده اجاره مکان ها و بوفه ها استان آذربایجان شرقی 1403/04/02 1403/04/11
8129622 مزایده اجاره مکان ها و بوفه ها استان آذربایجان شرقی 1403/04/02 1403/04/11
8072201 مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی اجاره : خدمات مدت ماه مورد اجاره : 24 استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/26
8072197 مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی اجاره : خدمات مدت ماه مورد اجاره : 24 استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/26
8072193 مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی - اجاره : خدمات مدت ماه مورد اجاره : 24 استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/26
8072189 مزایده اجاره و بهره برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی اجاره : خدمات مدت ماه مورد اجاره : 24 استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/26
8041152 مزایده املاک تحت تملک سازمان: مغازه استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/19
8041096 مزایده املاک تحت تملک سازمان/نوع مال : مغازه کاربری مال : تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/19
8041066 مزایده یک باب سر قفلی مغازه19A- مجتمع خدماتی همشهری استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/19
8041062 مزایده املاک تحت تملک سازمان استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/19
8041060 مزایده زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/19
8041059 مزایده املاک تحت تملک سازمان: واحد تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/19
8041058 مزایده املاک تحت تملک سازمان استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/19
8041056 مزایده املاک تحت تملک سازمان استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/19
8041055 مزایده املاک تحت تملک سازمان استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/19
8041054 مزایده واحد تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/19
8041053 مزایده املاک تحت تملک سازمان استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/19
8041050 مزایده املاک تحت تملک سازمان: واحد تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/19
8041049 مزایده قطعه کارگاهی شماره1 از شهرک صنفی صنعتی مایان کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/19
صفحه 1 از 6