کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8112250 مزایده امور پیگیری کنترل، وصول و ثبت عوارض 5 درصد مسافرین زمینی ترمینال استان کردستان 1403/03/27 1403/04/04
8094528 مزایده اجاره غرفه خدمات ترمینالهای مرکزی و شمالغرب سنندج استان کردستان 1403/03/23 1403/04/04
8077919 مزایده اجاره 8 ایستگاه اتوبوس جهت تبلیغات محیطی استان کردستان 1403/03/20 1403/03/23
8058993 مزایده اجاره مغازه شماره پلاک 157 واقع در ترمینال مرکزی سنندج استان کردستان 1403/03/13 1403/03/20
8058796 مزایده اجاره مغازه شماره پلاک 223واقع در ترمینال شمالغرب سنندج استان کردستان 1403/03/13 1403/03/20
8058764 مزایده اجاره مغازه پلاک 148 واقع در ترمینال مرکزی سنندج استان کردستان 1403/03/13 1403/03/20
7740058 مزایده اجاره مغازه واقع در ترمینال استان کردستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7739987 مزایده اجاره مغازه شماره 204 استان کردستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7739983 مزایده اجاره مغازه استان کردستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7739971 مزایده اجاره مغازه استان کردستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7539036 مزایده اجاره مغازه استان کردستان 1402/10/23 رجوع به آگهی
7463575 مزایده اجاره مغازه استان کردستان 1402/10/03 رجوع به آگهی
7378881 مزایده اجاره مغازه استان کردستان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7371927 مزایده اجاره مغازه استان کردستان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7304054 مزایده راه اندازی سامانه هوشمند یکپارچه حمل ونقل بار و مسافر و انجام صدور بارنامه درون شهری استان کردستان 1402/08/23 رجوع به آگهی
7298872 مزایده واگذاری راه اندازی و برون سپاری سامانه هوشمند صدور بارنامه درون شهری استان کردستان 1402/08/22 1402/08/29
7278401 مزایده اجاره مغازه استان البرز 1402/08/16 رجوع به آگهی
7267275 مزایده اجاره راه اندازی سامانه هوشمند یکپارچه حمل ونقل بار و مسافر استان کردستان 1402/08/13 رجوع به آگهی
7260883 مزایده واگذاری راه اندازی سامانه هوشمند یکپارچه حمل ونقل بار و مسافر و انجام صدور بارنامه درون شهری استان کردستان 1402/08/10 1402/08/30
6990647 مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس بنز 302 استان کردستان 1402/06/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12