مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره غرفه های بازار میوه و تره بار 1401/04/06 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از غرف بازار میوه و تره بار 1401/03/30 1401/04/18
مزایده بهره برداری و مدیریت بازار فروش مصالح ساختمانی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده مدیریت بهره برداری از محوطه بازار فروش مصالح ساختمانی 1401/02/20 1401/02/31
مزایده بهره برداری و مدیریت بازار فروش مصالح ساختمانی 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری و بهره برداری فروشگاه 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده مدیریت بهره برداری از محوطه بازار فروش مصالح ساختمانی 1401/02/04 1401/02/08
مزایده واگذاری بهره برداری ومدیریت ایستگاه فروش مصالح ساختمانی 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری و مدیریت ایستگاه فروش مصالح ساختمانی 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغات سطح شهر 1400/12/17 1400/12/26
مزایده واگذاری تعدادی از فضاهای تبلیغاتی سطح شهر 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده رهن و اجاره غرفه 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده رهن و اجاره غرفه 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده رهن و اجاره غرفه 1400/12/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از فضاهای تبلیغاتی سطح شهر 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فراخوان واگذاری بازار آبزیان 1400/11/13 1400/11/14
مزایده واگذاری مکان استقرار واحدهای سیار فروش مواد غذایی 1400/11/13 1400/11/14
مزایده واگذاری بهره برداری غرفه بازار 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از بازار 1400/10/09 رجوع به آگهی
مزایده فراخوان بهره برداری غرفه بازار 1400/10/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9