کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8059478 مزایده اجاره بچینگ ( کارگاه بتن آماده با کلیه امکانات) و یک قطعه زمین به متراژ 10/000 مترمربع استان لرستان 1403/03/13 رجوع به آگهی
8030541 مزایده اجاره بچینگ ( کارگاه بتن آماده با کلیه امکانات) و یک قطعه زمین به متراژ 10/000 مترمربع استان لرستان 1403/03/07 رجوع به آگهی
7908684 مزایده واگذاری یک قطعه زمین - بچینگ ( کارگاه بتن آماده با کلیه امکانات) استان لرستان 1403/02/11 رجوع به آگهی
7884415 مزایده واگذاری یک قطعه زمین - بچیتگ ( کارگاه بتن آماده با کلیه امکانات) استان لرستان 1403/02/05 1403/02/13
7497194 مزایده واگذاری اجاره پارکینگ عمومی به متراژ 854/80 مترمربع استان لرستان 1402/10/12 1402/10/19
6984851 مزایده اجاره زمین واقع در کارخانه آسفالت کمربندی جنب بچینگ استان لرستان 1402/06/11 رجوع به آگهی
6984848 مزایده اجاره زمین استان لرستان 1402/06/11 رجوع به آگهی
6966386 مزایده اجاره زمین روبروی دادگستری و زمین کمربندی جنب کارخانه آسفالت سابق استان لرستان 1402/06/06 1402/06/11
6408225 مزایده اجاره زمین استان لرستان 1402/01/10 رجوع به آگهی
6407688 مزایده اجاره پارکینگ استان لرستان 1402/01/10 رجوع به آگهی
6235659 مزایده اجاره پارکینگ استان لرستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
6235653 مزایده اجاره زمین استان لرستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
6224725 مزایده اجاره زمین - پارکینگ استان لرستان 1401/11/09 1401/11/13
6053898 مزایده اجاره بچینگ بتن آماده استان لرستان 1401/09/26 رجوع به آگهی
6053884 مزایده اجاره پارکینگ محوطه استان لرستان 1401/09/26 رجوع به آگهی
6043998 مزایده اجاره بچینگ بتن آماده و پارکینگ شهرداری مرکزی بصورت اجاره یکساله استان لرستان 1401/09/22 1401/09/29
5988847 مزایده اجاره بچینگ کارگاه بتن آماده استان لرستان 1401/09/06 رجوع به آگهی
5981649 مزایده اجاره املاک بچینگ (بتن آماده) استان لرستان 1401/09/05 رجوع به آگهی
5664174 مزایده واگذاری اجاره پارکینگ محوطه شهرداری- بچینگ بتن آماده استان لرستان 1401/06/16 1401/06/13
5664063 مزایده اجاره املاک استان لرستان 1401/06/16 1401/06/13
صفحه 1 از 4