مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین با پلاک ثبتی 1/3971 به مساحت 1300/61 مترمربع 1399/06/18 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با پلاک ثبتی 1/3971 به مساحت 1300/61 مترمربع 1399/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمینی 1399/05/15 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز احداث و بهره برداری از 5 عدد اسکرولینگ (تابلوهای مدرن تبلیغاتی) 1399/04/29 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از پارک جهت استفاده و بهره برداری از ماشین های شارژی کودکان و اجاره نگهدای و بهره بردا... 1399/04/24 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز احداث و بهره برداری از 5 عدد اسکرولینگ (تابلوهای مدرن تبلیغاتی) 1399/04/22 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از پارک و ... 1399/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمینی 1399/04/17 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمینی 1399/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز احداث و بهره برداری از 5 عدد اسکرولینگ (تابلوهای مدرن تبلیغاتی) به صورت b.o.l.t 1399/04/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 26