مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری به صورت اجاره قطعه زمین 1401/02/22 1401/02/22
مزایده واگذاری قطعه زمینی بمنظور احداث 30 غرفه 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره قطعه زمین در حد فاصل پارکینگ 1401/02/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارکینگ ها 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قطعه زمینی در حد فاصل پارکینگ 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه خودرو کامیونت کاویان فرسوده 1400/12/08 1400/12/22
مزایده فروش لوازم اسقاطی 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده - فروش لوازم اسقاطی: - تجدید فروش یک دستگاه مینی بوس فرسوده 1400/11/14 1400/11/13
مزایده فروش یک دستگاه خودرو آمبولانس فرسوده 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم اسقاطی 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده تجدید مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده تجدید مزایده فروش یک دستگاه خودرو کامیونت کاویان فرسوده 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس فرسوده 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده - فروش لوازم اسقاطی: - تجدید فروش یک دستگاه مینی بوس فرسوده با مدل ۱۳۸۸ -- تجدید فروش یک دستگاه مینی بوس فرسوده 1400/11/06 1400/11/13
مزایده فروش یک دستگاه خودرو آمبولانس - یک دستگاه خودرو کامیونت کاویان - یک دستگاه مینی بوس مدل 88 1400/08/25 1400/09/11
مزایده واگذاری استخر دوقلو 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری استخر 1400/04/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری (فروش) عرصه و اعیان یک قطعه زمین - تجدید واگذاری قطعه زمینی واقع در حد فاصل پارکینگ 1400/04/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری (اجاره) قطعه زمینی 1400/04/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری (فروش) عرصه و اعیان یک قطعه زمین 1400/04/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16