مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
طرح تفکیک پسماند در مبدا و مقصد-جمع آوری و پردازش پسماند خشک 1398/08/22 رجوع به آگهی
اگذاری و بهره برداری از فضای تبلیغاتی در فضای شهری به صورت تابلو 1398/07/17 رجوع به آگهی
واگذاری و بهره برداری از فضای تبلیغاتی در فضای شهری به صورت تابلو بر فراز پنج جایگاه ایستگاه تاکسی -... 1398/07/11 رجوع به آگهی
واگذاری فروش سه هزار سهم مشاع از سیصد و هفت هزار و پنجاه سهم یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره 1/1377 1398/05/26 رجوع به آگهی
واگذاری فروش سه هزار سهم مشاع از سیصد و هفت هزار و پنجاه سهم یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره 1/1377 1398/05/26 رجوع به آگهی
واگذاری فروش سه هزار سهم مشاع از سیصد و هفت هزار و پنجاه سهم یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره 1/1377 1398/05/19 رجوع به آگهی
واگذاری(فروش) یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره 1/1908 به مساحت 1187/6 مترمربع 1398/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری (فروش) سه هزار سهم مشاع از سیصد و هفت هزار و پنجاه سهم یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره 1/137... 1398/05/03 رجوع به آگهی
واگذاری(فروش) یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره 1/1908 به مساحت 1187/6 مترمربع 1398/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری (فروش) سه هزار سهم مشاع از سیصد و هفت هزار و پنجاه سهم یک قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره 1/137... 1398/04/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22