کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8034681 مزایده محدود مستمر 1 -1403( ضایعات حاصل از تولید) استان تهران 1403/03/08 1403/03/13
7827779 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد - انواع بشکه های مستعمل -انواع قوطی های 1 و 4 لیتری پرس شده ضایعات دم قیچی لفاف و نبشی گالوانیزه -- انواع ضایعات سه گوش بشکه سازی/ورق بدنه بشکه - انواع آهن آلات سبک و... استان تهران 1403/01/25 رجوع به آگهی
7827621 مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد - انواع بشکه های مستعمل/انواع قوطی های 1 و 4 لیتری پرس شده ضایعات دم قیچی - لفاف و نبشی گالوانیزه /مخزن مستعمل (IBC)/فلکسی مستعمل و ... استان تهران 1403/01/25 رجوع به آگهی
7642892 مزایده اقلام مازاد مستعمل و ضایعاتی استان تهران 1402/11/17 رجوع به آگهی
7640630 مزایده عمومی غیر مستمر 8 -1402( اقلام مازاد مستعمل و ضایعاتی ) استان تهران 1402/11/17 رجوع به آگهی
7636649 مزایده فروش اقلام مستعمل و مازاد غیر مستمر خود استان تهران 1402/11/16 رجوع به آگهی
7635336 مزایده اقلام ضایعاتی مستمر حاصل از تولید خود: 1- انواع قوطی های 1 و 4 لیتری پرس شده 2- ضایعات آلومینیوم 3- فلکسی مستعمل ( 20 فوت ) استان تهران 1402/11/16 رجوع به آگهی
7457726 مزایده فروش انواع بشکه های مستعمل - درب و ته بشکه -- انواع قوطی های 1 و 4 لیتری پرس شده ضایعات دم قیچی - لفاف و نبشی گالوانیزه-- انواع ضایعات سه گوش بشکه سازی و ورق بدنه 4 انواع آهن آلات:) سبک و سنگی... استان تهران 1402/10/02 رجوع به آگهی
7451775 مزایده فروش ضایعات حاصل از تولید استان تهران 1402/09/29 رجوع به آگهی
7366561 مزایده اجاره مخازن مورد نیاز جهت ذخیره اکسترکت و روغن پایه به همراه خدمات تخلیه و انتقال مواد استان تهران 1402/09/04 1402/09/12
7281756 مزایده فروش ضایعات (بشکه های بدون سروته، له شده، قیری - پالت های چوبی و ضایعاتی - مخزن 1000 لیتری - ضایعات انواع پلاستیک ) استان تهران 1402/08/17 رجوع به آگهی
7264594 مزایده اجاره مخازن جهت ذخیره محصولات صادرات تولیدی خود استان هرمزگان، استان تهران 1402/08/13 1402/08/22
7259461 مزایده اجاره مخازن مورد نیاز جهت ذخیره اکسترکت و روغن پایه استان تهران 1402/08/10 1402/08/22
7084371 مزایده واگذاری تعداد 16 دستگاه کشنده به همراه تانکر استان تهران 1402/07/03 1402/07/16
6973112 مزایده 1. واگذاری تعداد 16 دستگاه کشنده به همراه تانکر به اشخاص حقوقی واجد شرایط 2. واگذاری عملیات حمل و نقل مواد اولیه بر پایه نفت جهت حمل مواد اولیه و محصولات شرکت استان تهران 1402/06/07 1402/06/20
6933103 مزایده فروش انواع بشکه های مستعمل - درب و ته بشکه 2- انواع قوطی های 1 و 4 لیتری پرس شده ضایعات دم قیچی - لفاف و نبشی گالوانیزه 3-انواع ضایعات سه گوش بشکه سازی و ورق بدنه 4- انواع آهن آلات سبک و سنگین... استان تهران 1402/05/30 1402/06/11
6931491 مزایده فروش ضایعات مستمر استان تهران 1402/05/30 رجوع به آگهی
6929915 مزایده فروش ضایعات حاصل از تولید استان تهران 1402/05/29 1402/06/12
6744459 مزایده ( ترکیبات قیر) استان هرمزگان، استان تهران 1402/04/11 1402/04/21
6744354 مزایده مخازن 1000 لیتری ( IBC ) استان تهران 1402/04/11 1402/04/21
صفحه 1 از 10