مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری 2 مورد کانکس بصورت اجاره بها شامل کانکس فروش تنقلات 1398/06/11 1398/06/21
واگذاری 2 مورد کانکس بصورت اجاره بها (کانکس فروش تنقلات) 1398/06/05 1398/06/21
واگذاری 4 مورد کانکس فروش تنقلات و گل فروشی 1398/05/07 رجوع به آگهی
واگذاری 4 مورد کانکس فروش تنقلات و گل فروشی خود بصورت اجاره بها 1398/04/31 رجوع به آگهی
واگذاری 4 مورد کانکس فروش تنقلات و گل فروشی خود بصورت اجاره بها 1398/04/25 رجوع به آگهی
واگذاری 3 مورد کانکس و ساختمان به صورت اجاره 1397/12/13 1397/12/22
فروش یک باب واحد تجاری 1397/12/13 1397/12/22
واگذاری 3 مورد کانکس و ساختمان به صورت اجاره 1397/12/07 1397/12/22
فروش یک باب واحد تجاری 1397/12/07 1397/12/22
کانکس گل فروشی 1397/11/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4