مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از 2 دستگاه تابلوی تبلیغاتی منصوب بر پیشانی پل عابر ازادراه 1395/07/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 8 غرفه تجاری در پایانه کالا... 1395/06/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از یک غرفه حمل و نقلی 1395/06/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 13 غرفه تجاری 1395/05/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی 1395/05/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 13 غرفه 1395/05/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی 1395/05/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از سه دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1395/05/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از سه دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1395/05/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب غرفه 1395/05/11 1395/05/16
مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب غرفه 1395/05/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری تابلو های تبلیغاتی 1395/04/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری تابلو های تبلیغاتی 1395/04/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از سه دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1395/04/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از سه دستگاه تابلوی تبلیغاتی 1395/04/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب غرفه 1395/04/03 1395/04/09
مزایده اجاره 4 باب غرفه حمل و نقلی 1395/03/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب غرفه 1395/03/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از یک باب غرفه 1395/03/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری تابلو های تبلیغاتی 1395/03/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16