مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک 1400/11/23 1400/11/23
مزایده فروش املاک 1400/11/21 1400/11/23
مزایده فروش زمین تجاری اداری 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده ده واحد آپارتمان مسکونی 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش واحد تجاری 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده دو آپارتمان مسکونی به مساحت 80.63 و 60.98 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان مسکونی 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد محدودی از واحدهای تجاری 1400/10/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش مجتمع ساختمانی کاربری تجاری - واحد تجاری 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده آپارتمان مسکونی 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده ۶۸ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی زمین با کاربری تجاری اداری - مساحت عرصه ۷۶۵ 1400/10/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/10/06 1400/10/10
مزایده فروش ملک زمین تجاری اداری مساحت عرصه 765 مترمربع 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات ـ نوع کاربری: زمین تجاری اداری 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری تجاری اداری - عرصه ۷۶۵- 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 1400/04/21 1400/04/21
مزایده فروش املاک و مستغلات دو قطعه زمین مسکونی 1400/04/20 1400/04/21
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/04/20 1400/04/21
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/04/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از واحدهای تجاری و مسکونی 1399/12/11 1399/12/11
صفحه 1 از 6