مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک و مستغلات 1399/05/23 رجوع به آگهی
اصلاحیه قیمت پایه و سپرده شرکت 1399/05/23 رجوع به آگهی
فروش ۱۱ واحد تجاری و انباری 1399/05/19 رجوع به آگهی
مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات: واحد تجاری به همراه انباری با اعیان/عرصه 19 واحد تجاری با اعیان/... 1399/05/14 رجوع به آگهی
فروش 11 واحد تجاری و انباری 1399/05/14 رجوع به آگهی
فروش ۱۱ واحد تجاری و انباری و سه قطعه زمین - ۱۳ واحد تجاری و انباری و یک قطعه زمین تجاری 1399/05/13 1399/05/14
فروش زمین با کاربری مسکونی - زمین با کاربری تجاری - واحد تجاری با کاربری انبار 1399/05/09 رجوع به آگهی
فروش ۱۱ واحد تجاری و انباری و زمین مسکونی و تجاری 1399/05/08 1399/05/14
فروش 3 باب خانه تاریخی 1398/12/12 رجوع به آگهی
فروش ابنیه تاریخی ـ فروش 4 باب خانه تاریخی 1398/12/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6