مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دو واحد تجاری - - یک باب واحد تجاری به متراژ 168/94 مترمربع یک واحد تجاری به متراژ 91/08 مترمرب... 1399/03/27 رجوع به آگهی
فر وش یک دستگاه خودرو مزدا وانت تک کابین 1399/03/21 رجوع به آگهی
فروش دو واحد تجاری 1399/03/17 رجوع به آگهی
فر وش یک دستگاه خودرو مزدا وانت تک کابین 1399/03/11 رجوع به آگهی
فروش دو واحد تجاری - یک با واحد تجاری به متراژ 168/94 مترمربع واقع درهمکف بلوک C5 - یک واحد تجاری... 1399/02/28 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از انبارهای مازاد خود 1399/02/28 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از انبارهای مازاد خود 1399/02/18 رجوع به آگهی
فروش دو واحد تجاری 1399/02/18 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ 137 مترمربع 1398/12/10 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از پارکینگ ها و انباری های مازاد 1398/12/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2