مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره اراضی ایستگاه 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن پرورش مرغ به مساحت 300متر مربع 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش 1000جوجه بوقلمون یا 2000 هزار تخم جوجه بوقلمون 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اراضی ایستگاه 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قطعه شماره 18 از اراضی ایستگاه 1401/01/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالن پرورش بوقلمون 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش 104 قطعه غاز در ایستگاه 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش 1000جوجه بوقلمون یا 2000 هزار تخم جوجه بوقلمون ایستگاه 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قطعه به مساحت یک هکتار 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قطعه جهت کشت گوجه فرنگی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قطعه 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره قطعه شماره 30 از اراضی ایستگاه 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره گلخانه شیشه ای 1401/01/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحد پرورش شتر مرغ به مساحت 4500متر مربع واتاقک و کانتینر 12 متری در پردیس 1401/01/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش 71.40 کیلوگرم کشمش پاک نشده 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش 8 کیلو گرم بادام تلخ خشک 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش 163/500 کیلو گرم بادام شیرین خشک ایستگاه 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 50 هکتار ازاراضی زراعی ایستگاه تحقیقات 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش بادام تلخ خشک 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش 163/500 کیلو گرم بادام شیرین خشک ایستگاه 1401/01/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6