مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
راهبری پارک حاشیه ای معابر شهر (طرح پارکبان) 1399/06/19 رجوع به آگهی
راهبری پارک حاشیه ای معابر شهر 1399/06/04 رجوع به آگهی
تبلیغات داخلی تاکسی های عمومی و تاکسی های تلفنی و بیسیم 1399/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری 4 دستگاه اتوبوس اسکانیا جهت بهره برداری در خطوط اتوبوسرانی 1399/04/31 رجوع به آگهی
راهبری پارکینگ 1399/04/12 رجوع به آگهی
واگذاری 4 دستگاه اتوبوس اسکانیا جهت بهره برداری در خطوط شهر 1399/04/09 رجوع به آگهی
بهره برداری از 4 دستگاه اتوبوس اسکانیا 1398/12/06 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از 4 دستگاه اتوبوس اسکانیا 1398/11/27 رجوع به آگهی
واگذاری راهبری پارکینگ 1398/11/10 رجوع به آگهی
در نظر دارد بهره برداری از 4 دستگاه اتوبوس اسکانیا شهری مدل 1389 1398/11/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3