مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره مستقر در شهربازی و سایر پارک های سطح شهر 1398/11/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره دستگاه ها و غرفه ها شهربازی و پارکهای سطح شهر 1398/11/21 رجوع به آگهی
اجاره مستقر در شهربازی و سایر پارک ها 1398/11/21 رجوع به آگهی
واگذاری موارد اجاره مستقر در شهربازی و سایر پارکهای سطح شهر 1398/10/18 1398/10/21
اجاره مستقر در شهربازی و سایر پارک های سطح شهر 1398/10/11 رجوع به آگهی
اجاره دستگاهها و غرفه ها شهربازی و پارکهای سطح شهر 1398/10/12 رجوع به آگهی
واگذاری موارد اجاره مستقر در شهربازی و سایر پارکهای سطح شهر 1398/10/11 1398/10/21
اجاره غرفه 1398/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی مورد اجاره مستقر در شهربازی و سایر پارکهای سطح شهر 1398/09/11 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی مورد اجاره مستقر در شهربازی و سایر پارکهای سطح شهر 1398/09/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3