مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری از هشت مرکز خود در قالب قرارداد اجاره (واگذاری خانه فرهنگ ـ واگذاری کتابخانه ـ و... 1398/06/16 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از چهار مرکز خود را در قالب قرارداد اجاره شامل : واگذاری سالن همایش - واگذاری مر... 1398/06/04 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از هشت مرکز خود در قالب قرارداد اجاره شامل خانه فرهنگ - کتابخانه و ... 1398/06/02 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از دو مرکز خود را در قالب قرارداد اجاره (مجموعه ورزشی - واگذاری زمین تنیس بوستا... 1398/05/14 رجوع به آگهی
بهره برداری ازمجموعه ورزشی-واگذاری زمین تنیس 1398/04/30 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از سالن های همایش آمفی تئاتر و مرکز فروش محصولات فرهنگی و مذهبی و مجموعه ورزشی 1398/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از دو مرکز خود در قالب اجاره (واگذاری مجموعه ورزشی ـ واگذاری موزه مردم شناسی) 1398/03/13 رجوع به آگهی
بهره برداری از چهار مراکز خود را در قالب قرارداد اجاره 1398/03/11 رجوع به آگهی
واگذاری زمین فوتسال - واگذاری مجموعه ورزشی 1398/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری زمین فوتسال-واگذاری مجموعه ورزشی 1398/02/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2