کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7897675 مزایده فروش حدوداً 60 هزار تن لجن آهن اسفنجی استان کرمان 1403/02/09 رجوع به آگهی
7833307 مزایده فروش تجهیزات کارخانه قوطی سازی استان کرمان 1403/01/26 رجوع به آگهی
7699617 مزایده فروش حدودا 60 هزار تن لجن آهن اسفنجی استان کرمان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7698263 مزایده فروش حدوداً 60 هزار تن لجن آهن اسفنجی استان کرمان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7631520 مزایده فروش حدوداً 60 هزار تن لجن آهن اسفنجی خود استان کرمان 1402/11/15 رجوع به آگهی
7595124 مزایده فروش داغی تیوب باندل ها استان تهران، استان کرمان 1402/11/08 رجوع به آگهی
7549073 مزایده فروش جاذب سولفورزدا، سرامیک بال و کاتالیست های مستعمل استان کرمان 1402/10/25 رجوع به آگهی
7548680 مزایده فروش جاذب سولفورزدا، سرامیک بال و کاتالیست های مستعمل استان کرمان 1402/10/25 رجوع به آگهی
7548245 مزایده فروش حدودا 60 هزار تن لجن آهن اسفنجی استان کرمان 1402/10/25 رجوع به آگهی
7548025 مزایده فروش جاذب سولفورزدا، سرامیک بال و کاتالیست های مستعمل استان کرمان 1402/10/25 رجوع به آگهی
7546917 مزایده فروش حدود آمیزان 75 هزار تن نرمه گندله استان تهران، استان کرمان 1402/10/25 رجوع به آگهی
7490629 مزایده فروش حدوداً میزان 75 هزارتن نرمه گندله استان تهران، استان کرمان 1402/10/11 رجوع به آگهی
7489627 مزایده فروش جاذب سولفورزدا، سرامیک بال و کاتالیست ها استان کرمان 1402/10/10 رجوع به آگهی
7435098 مزایده فروش حدودا میزان 75 هزار تن نرمه گندله استان تهران، استان کرمان 1402/09/22 رجوع به آگهی
7416679 مزایده فروش جاذب سولفورزدا، سرامیک بال و کاتالیست های مستعمل استان کرمان 1402/09/18 رجوع به آگهی
7379699 مزایده فروش جاذب سولفورزدا، سرامیک بال و کاتالیست ها استان کرمان 1402/09/07 رجوع به آگهی
6570991 مزایده فروش محصولات کارخانه اکسیژن شرکت توسعه استان کرمان 1402/03/01 1402/03/03
6527487 مزایده فروش محصولات کارخانه اکسیژن (نیتروژن مایع) استان کرمان، استان تهران 1402/02/19 1402/02/20
6523211 مزایده فروش محصولات کارخانه اکسیژن شرکت (آرگون مایع) استان کرمان، استان تهران 1402/02/18 رجوع به آگهی
6502171 مزایده فروش محصولات کارخانه اکسیژن استان کرمان، استان تهران 1402/02/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4