مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش انواع پیچ و بست مازاد (نو) 1401/01/15 1401/01/15
مزایده فروش انواع پیچ و بست مازاد (نو) 1400/12/26 1401/01/15
مزایده فروش ۱۴۰۰۰ کیلوگرم انواع کابل آلومینیومی اسقاط و 8000 کیلوگرم سیم آلومینیوم ناخالص اسقاط 1400/12/11 1400/12/14
مزایده فروش 8000 کیلوگرم سیم آلومینیوم ناخالص اسقاط 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱۴۰۰۰ کیلوگرم انواع کابل آلومینیومی اسقاط و 8000 کیلوگرم سیم آلومینیوم ناخالص اسقاط 1400/12/10 1400/12/14
مزایده فروش 8000 کیلوگرم انواع مواد مسی اسقاط - فروش 15000 کیلوگرم انواع آهن آلات اسقاط 1400/12/08 1400/12/08
مزایده فروش انواع مواد مسی اسقاط - انواع آهن آلات اسقاط 1400/12/05 1400/12/08
مزایده فروش 8000 کیلوگرم انواع مواد مسی اسقاط 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع آهن آلات اسقاط 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش آهن آلات اسقاط 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش بست انشعابی یک به چهار مشترکین 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش چراغ 250 با چوک و خازن 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده کابل خود نگهدار نمره 25+ 25+ 50* 4 آلومینیوم نو 1400/09/16 1400/10/04
مزایده فروش کابل خود نگهدار 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش 15000 کیلوگرم انواع کابل آلومینیوم فشار ضعیف و قوی اسقاط 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع کابل آلومینیوم فشار ضعیف و قوی اسقاط 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع تیر سیمانی اسقاط 1400/07/17 1400/07/18
مزایده فروش انواع تیر سیمانی اسقاط 1400/07/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش انواع تیر سیمانی اسقاط 1400/07/11 1400/07/18
مزایده فروش انواع پیچ مهره چشمی و قلابدار (نو) 1400/06/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9