مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده آموزشگاه روبروی سالن ورزشی 1399/07/08 رجوع به آگهی
آموزشگاه متروکه 1399/07/08 1399/07/19
واگذاری یک کلاس 1399/07/06 رجوع به آگهی
آموزشگاه متروکه 1399/07/02 رجوع به آگهی
اجاره آموزشگاه 1399/06/26 رجوع به آگهی
مزایده ساختمان آموزشگاه متروکه 1399/04/24 رجوع به آگهی
واگذاری آموزشگاه 1399/04/22 رجوع به آگهی
واگذاری آموزشگاه متروکه 1399/04/14 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان متروکه 1399/04/14 رجوع به آگهی
ساختمان آموزشگاه متروکه 1399/04/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5