مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساختمان 1399/06/11 رجوع به آگهی
فروش ساختمان 1399/06/11 رجوع به آگهی
پلاک ثبتی ۸۹۳/۵۳۹ - ویلایی - سطح کل زمین ۳۵۰ - 1399/05/20 رجوع به آگهی
فروش ویلا 1399/05/20 رجوع به آگهی
فروش ساختمان 1398/12/22 رجوع به آگهی
فروش یک پلاک ثبتی به شماره 893.509 از منازل مسکونی 1398/12/21 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل مسکونی به مساحت 350 مترمربع 1398/12/20 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل مسکونی 1398/11/15 1398/11/17
فروش ویلایی با کاربری تجاری/مسکونی 1398/11/14 رجوع به آگهی
فروش یک پلاک ثبتی به شماره 893/509 از منازل مسکونی به مساحت 350 مترمربع 1398/11/14 1398/11/17
صفحه 1 از 5