کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8235118 مزایده فروش مقدار 40 تن ضایعات پلیمری استان تهران 1403/04/30 1403/05/01
8222188 مزایده زباله خشک و تر غیر صنعتی استان تهران 1403/04/24 رجوع به آگهی
8199032 مزایده فروش ضایعات پلیمری امحاء شده استان تهران 1403/04/18 رجوع به آگهی
8188917 مزایده زباله خشک و تر غیرصنعتی استان تهران 1403/04/16 رجوع به آگهی
8124515 مزایده فروش ضایعات مخازن نفت استان تهران 1403/03/31 رجوع به آگهی
8114993 مزایده فروش تسمه ضایعاتی - ضایعات پلیمری امحا شده استان تهران 1403/03/29 رجوع به آگهی
8086270 مزایده فروش مخزن نفت ضایعاتی- تسمه ضایعاتی- ضایعات پلیمری امحا شده استان تهران 1403/03/22 رجوع به آگهی
8039413 مزایده برگ درخت (10 خاور ) استان تهران 1403/03/09 رجوع به آگهی
8034220 مزایده 4 ردیف مزایده شامل : مخازن نفت ضایعاتی / تسمه ضایعاتی / ضایعات پلیمری امحاء شده / ضایعات سایر امحاء شده استان تهران 1403/03/08 1403/03/09
7958852 مزایده 4 ردیف مزایده شامل : 1- مخازن نفت ضایعاتی 2- تسمه ضایعاتی ( انبار کفش ملی و انبار کر دان ) 3- ضایعات پلیمری امحاء شده 4- ضایعات سایر امحاء شده استان تهران 1403/02/23 1403/02/24
7879992 مزایده 8 ردیف مزایده شامل : ضایعات فلزی امحاء شده / ضایعات پلیمری امحاء شده / ضایعات آلومینیومی امحاء شده / مس ضایعاتی امحاء شده / ضایعات سایر امحاء شده / انواع قالبهای ضایعاتی طبق لیست / تسمه ضایعات... استان تهران 1403/02/04 1403/02/05
7457364 مزایده فروش ضایعات پلیمری امحاء شده -ضایعات سایر امحاء شده استان تهران 1402/10/02 رجوع به آگهی
7431190 مزایده فروش ضایعات پلیمری امحا شده- ضایعات سایر امحا شده استان تهران 1402/09/22 رجوع به آگهی
7393934 مزایده فروش ضایعات پلیمری امحا شده- ضایعات الومینیومی امحا شده- مس ضایعاتی امحا شده- ضایعات سایر امحا شده استان تهران 1402/09/12 رجوع به آگهی
7345614 مزایده فروش کلیم ورق زنگ زده شرکت ایدکو پرس- ضایعات فلزی امحا شده- ضایعات پلیمری امحا شده- ضایعات الومینیومی امحا شده- مس ضایعاتی امحا شده-ضایعات سایر امحا شده استان تهران 1402/08/28 رجوع به آگهی
7276770 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی استان تهران 1402/08/16 رجوع به آگهی
6935211 مزایده فروش ضایعات فلزی امحا شده- ضایعات سایر امحا شده- کلیم ورق زنگ زده شرکت سایپا پرس استان تهران 1402/05/31 رجوع به آگهی
6885386 مزایده 7 عنوان شامل ضایعات فلزی امحاء شده - ضایعات پلیمری - ضایعات آلومینیومی - انواع قالب های ضایعاتی و.. استان تهران 1402/05/17 رجوع به آگهی
6788152 مزایده فروش انواع قالب های ضایعاتی استان تهران 1402/04/21 رجوع به آگهی
6496915 مزایده ضایعات سایر امحاء شده استان تهران 1402/02/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6