کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8180718 مزایده فروش گریدر و سواری چانگان استان کردستان 1403/04/13 1403/04/21
8162175 مزایده فروش گریدر و سواری چانگان - سواری چانگان استان کردستان 1403/04/10 1403/04/21
8161905 مزایده فروش گریدر و سواری چانگان - فروش گریدر کوماتسو استان کردستان 1403/04/10 1403/04/21
8151413 مزایده فروش 12 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان کردستان 1403/04/07 1403/04/14
8142177 مزایده فروش دوازده قطعه زمین مسکونی استان کردستان 1403/04/04 1403/04/14
8142176 مزایده فروش دوازده قطعه زمین مسکونی استان کردستان 1403/04/04 1403/04/14
8142173 مزایده فروش دوازده قطعه زمین مسکونی استان کردستان 1403/04/04 1403/04/14
8142172 مزایده فروش دوازده قطعه زمین مسکونی استان کردستان 1403/04/04 1403/04/14
8142170 مزایده فروش دوازده قطعه زمین مسکونی استان کردستان 1403/04/04 1403/04/14
8142167 مزایده فروش دوازده قطعه زمین مسکونی استان کردستان 1403/04/04 1403/04/14
8142165 مزایده فروش دوازده قطعه زمین مسکونی استان کردستان 1403/04/04 1403/04/14
8142162 مزایده فروش دوازده قطعه زمین مسکونی استان کردستان 1403/04/04 1403/04/14
8142159 مزایده فروش دوازده قطعه زمین مسکونی استان کردستان 1403/04/04 1403/04/14
8142157 مزایده فروش دوازده قطعه زمین مسکونی استان کردستان 1403/04/04 1403/04/14
8142155 مزایده فروش دوازده قطعه زمین مسکونی استان کردستان 1403/04/04 1403/04/14
8142153 مزایده فروش دوازده قطعه زمین مسکونی استان کردستان 1403/04/04 1403/04/14
8085492 مزایده بهره برداری از دریاچه جهت استفاده قایق های پدالی و موتوری استان کردستان 1403/03/21 1403/03/27
8072605 مزایده بهره برداری از دریاچه سراب کوثر جهت استفاده قایق های پدالی و موتوری استان کردستان 1403/03/19 1403/03/27
7958911 مزایده فروش دوازده قطعه زمین مسکونی استان کردستان 1403/02/23 1403/03/01
7947216 مزایده فروش دوازده قطعه زمین مسکونی استان کردستان 1403/02/19 1403/03/01
صفحه 1 از 12