مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بهره برداری مراکز تجاری 1399/06/17 1399/06/20
واگذاری مراکز تجاری - فروشگاه - سفره خانه سنتی (رستوران) - فروشگاه مواد غذایی - کلبه (کافی شاپ) 1399/05/26 1399/05/28
واگذاری مراکز تجاری - فروشگاه - سفره خانه سنتی (رستوران) - فروشگاه مواد غذایی - کلبه (کافی شاپ) 1399/05/19 1399/05/28
واگذاری بهره برداری از مراکز تجاری 1398/02/25 1398/02/26
واگذاری بهره برداری از مراکز تجاری 1398/02/02 1398/02/07
واگذاری مراکز تجاری 1397/12/28 1398/01/08
واگذاری مراکز تجاری 1397/12/22 1398/01/08
واگذاری بهره برداری از مراکز تجاری 1397/12/21 1398/01/08
اصلاحیه- بهره برداری مراکز تجاری 1397/04/09 رجوع به آگهی
واگذار ی مراکز درمانی 1397/04/07 1397/04/13
صفحه 1 از 4