مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش کارگاه کاربری صنعتی مساحت عرصه 2550 اعیان 1225 مترمربع - کارگاه صنعتی مساحت عرصه 540 مترمتربع و... 1398/08/02 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک ثبتی 303/3085 به مساحت 172/9 مترمربع با کاربری مسکونی 1398/08/02 رجوع به آگهی
فروش 19.89 درصد سهام 1398/08/02 رجوع به آگهی
اجاره زمین های تنیس و استخرهای مجموعه آموزشی و فرهنگی 1398/07/30 رجوع به آگهی
تعدادی از اموال و املاک مازاد و تملیکی خود 1398/07/30 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد و تملیکی ـ عرصه 240 مترمربع ـ اعیان 539 مترمربع 1398/07/28 1398/08/08
زمین و سوله با کاربری صنعتی عرصه 240 و اعیان 539 سطح کل زمین 240 1398/07/28 1398/08/18
بهره برداری از زمینهای تنیس و استخر خود 1398/07/28 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری مسکونی و اداری بصورت نقد 1398/06/13 رجوع به آگهی
فروش کارخانه با کاربری صنعتی - عرصه 1954/40- اعیان هشتصد و هفتاد و سه مترمربع و ... 1398/06/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23