مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تخریب کارخانه 1397/03/02 رجوع به آگهی
واگذاری مجموعه بازی بوستان وفا 1396/06/05 رجوع به آگهی
واگذاری مجموعه بازی بوستان وفا 1396/05/28 رجوع به آگهی
اجاره گل فروشی پارک 1395/10/25 رجوع به آگهی
اجاره گل فروشی 1395/10/25 رجوع به آگهی
اجاره گل فروشی پارک 1395/10/15 رجوع به آگهی
گل فروشی پارک 1395/10/15 رجوع به آگهی
واگذاری مجموعه بازی بوستان وفا بمدت یکسال اجاره 1394/11/21 1394/12/05
واگذاری مجموعه بازی بوستان 1394/11/13 1394/12/05
واگذاری مجموعه بازی بوستان وفا بمدت یکسال اجاره 1394/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5