کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8258704 مزایده عرضه مستقیم لوازم التحریرو لوازم مدرسه استان آذربایجان شرقی 1403/05/01 1403/05/15
8147131 مزایده اجاره : بازارچه میلاد ولیعصر استان آذربایجان شرقی 1403/04/06 1403/04/09
8147129 مزایده اجاره : بازارچه میثاق باغمیشه استان آذربایجان شرقی 1403/04/06 1403/04/09
8147124 مزایده اجاره : بازارچه انقلاب استان آذربایجان شرقی 1403/04/06 1403/04/09
8147122 مزایده اجاره : بهره برداری از ساختمان واقع در میدان خشکبار 1 استان آذربایجان شرقی 1403/04/06 1403/04/09
8147119 مزایده اجاره : بهره برداری از غرفه گلفروشی سمت چپ قبرستان بقائیه نوع مورد اجاره : خدمات مدت ماه مورد اجاره : 24 استان آذربایجان شرقی 1403/04/06 1403/04/09
8147115 مزایده اجاره : ساخت و بهره برداری موقت از غرفه فجر نوع مورد اجاره : خدمات مدت ماه مورد اجاره : 48 استان آذربایجان شرقی 1403/04/06 1403/04/09
8147112 مزایده اجاره : ساخت و بهره برداری موقت از غرفه شهرک امام نوع مورد اجاره : خدمات مدت ماه مورد اجاره : 48 استان آذربایجان شرقی 1403/04/06 1403/04/09
8147110 مزایده اجاره : کیوسک تنقلاتی اسدآبادی نوع مورد اجاره : خدمات مدت ماه مورد اجاره : 24 استان آذربایجان شرقی 1403/04/06 1403/04/09
8147106 مزایده اجاره : بهره برداری از ساختمان واقع در سبزه میدان نوع مورد اجاره : خدمات مدت ماه مورد اجاره : 24 استان آذربایجان شرقی 1403/04/06 1403/04/09
7947111 مزایده واگذاری شامل 5 مورد بهره برداری از ساختمان- بهره برداری از ورودیه و باسکول میدان- عواید بهره برداری از بازارچه- بهره برداری از غرف گلفروشی- ساخت با بهسازی و بهره برداری از غرفه میوه تره بار استان آذربایجان شرقی 1403/02/19 1403/02/24
7946198 مزایده اجاره بازارچه شقایق.ساختمان سبزه میدان.ورودیه و باسکول میدان بزرگ.غرف گل و میوه استان آذربایجان شرقی 1403/02/19 1403/02/24
7946162 مزایده غرفه گلفروشی سمت چپ استان آذربایجان شرقی 1403/02/19 1403/02/24
7946159 مزایده اجاره بازارچه شقایق.ساختمان سبزه میدان.ورودیه و باسکول میدان بزرگ.غرف گل و میوه استان آذربایجان شرقی 1403/02/19 1403/02/24
7946158 مزایده بازارچه شقایق.ساختمان سبزه میدان.ورودیه و باسکول میدان بزرگ.غرف گل و میوه استان آذربایجان شرقی 1403/02/19 1403/02/24
7946156 مزایده بازارچه شقایق.ساختمان سبزه میدان.ورودیه و باسکول میدان بزرگ.غرف گل و میوه استان آذربایجان شرقی 1403/02/19 1403/02/24
7946153 مزایده بازارچه شقایق.ساختمان سبزه میدان.ورودیه و باسکول میدان بزرگ.غرف گل و میوه استان آذربایجان شرقی 1403/02/19 1403/02/24
7946152 مزایده بازارچه شقایق.ساختمان سبزه میدان.ورودیه و باسکول میدان بزرگ.غرف گل و میوه استان آذربایجان شرقی 1403/02/19 1403/02/24
7946147 مزایده بازارچه شقایق.ساختمان سبزه میدان.ورودیه و باسکول میدان بزرگ.غرف گل و میوه استان آذربایجان شرقی 1403/02/19 1403/02/24
7946141 مزایده بازارچه شقایق.ساختمان سبزه میدان.ورودیه و باسکول میدان بزرگ.غرف گل و میوه استان آذربایجان شرقی 1403/02/19 1403/02/24
صفحه 1 از 13