کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7956285 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/02/22 1403/03/01
7950198 مزایده آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1403/02/20 1403/03/01
7819861 مزایده فروش 2 قطعه زمین شامل: - با کاربری مسکونی به مساحت 341 مترمربع - با کاربری تجاری به مساحت 36 مترمربع استان اصفهان 1403/01/20 1403/01/30
7810186 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان اصفهان 1403/01/18 رجوع به آگهی
7611337 مزایده واگذاری اجاره سه قطعه زمین شامل 3 مورد کاربری اغذیه فروشی- آزمون موتور سیکلت استان اصفهان 1402/11/11 رجوع به آگهی
7609186 مزایده فروش 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری استان اصفهان 1402/11/11 1402/11/25
7608562 مزایده واحد تجاری - 2 عنوان زمین مسکونی استان اصفهان 1402/11/11 رجوع به آگهی
7608168 مزایده واگذاری اجاره سه قطعه زمین استان اصفهان 1402/11/11 رجوع به آگهی
7307604 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ 177 مترمربع استان اصفهان 1402/08/24 1402/09/05
7307181 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان اصفهان 1402/08/24 رجوع به آگهی
7213403 مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه : 177 مترمربع استان اصفهان 1402/07/29 رجوع به آگهی
7212508 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/07/29 رجوع به آگهی
7064336 مزایده زمین کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/06/29 رجوع به آگهی
7063557 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ 177 مترمربع استان اصفهان 1402/06/29 رجوع به آگهی
6763924 مزایده فروش اقلام اسقاطی استان اصفهان 1402/04/14 رجوع به آگهی
6760223 مزایده 4 عنوان مزایده شامل: -آهن آلات فرسوده - وزن تقریبی 12 تن -چوب خشک فرسوده - وزن تقریبی 12 تن -اجناس پلاستیکی فرسوده - وزن 1 تن -لاستیک فرسوده - وزن تقریبی 35 حلقه استان اصفهان 1402/04/14 1402/04/24
6617295 مزایده فروش 4 ردیف اقلام اسقاطی شامل: - آهن آلات فرسوده - چوب خشک فرسوده - اقلام پلاستیکی فرسوده - لاستیک فرسوده استان اصفهان 1402/03/11 رجوع به آگهی
6615927 مزایده 4 عنوان مزایده شامل آهن آلات فرسوده - چوب خشک فرسوده - اجناس پلاستیکی فرسوده - لاستیک فرسوده استان اصفهان 1402/03/11 1402/03/21
6489549 مزایده 4 عنوان شامل آهن آلات فرسوده - وزن تقریبی 12 تن - چوب خشک فرسوده - اجناس پلاستیکی فرسوده - لاستیک فرسوده استان اصفهان 1402/02/09 رجوع به آگهی
6487999 مزایده آهن آلات فرسوده - چوب خشک فرسوده - اجناس پلاستیکی فرسوده - لاستیک فرسوده استان اصفهان 1402/02/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10