مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری بهره برداری یک قطعه زمین به منظور ایجاد محوطه بازی کودکان (پارک بادی) 1400/12/23 1401/01/11
مزایده واگذاری بهره برداری یک قطعه زمین به منظور ایجاد محوطه بازی کودکان (پارک بادی) 1400/11/30 1400/12/09
مزایده اجاره یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین 1400/04/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین 1400/03/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ حدودا 200 مترمربع 1400/01/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین 1400/01/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین 1400/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ حدودا 200 متر مربع 1399/12/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب پارکینگ وسایل نقلیه سنگین واقع در کمربندی 1399/12/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ حدودا 200 متر مربع 1399/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یک قطعه زمین به منظور ایجاد محوطه بازی کودکان پارک بادی 1399/03/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یک قطعه زمین به منظور ایجاد محوطه بازی کودکان پارک بادی 1399/02/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 قطعه زمین کاربری مسکونی و تجاری 1398/12/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 قطعه زمین کاربری مسکونی و تجاری 1398/11/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین - اجاره پارکینگ وسائط نقلیه سنگین 1398/09/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین به متراژ حدود 2400 مترمربع 1398/09/12 1398/09/24
مزایده اجاره 2 قطعه زمین 1398/09/05 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از یک باب پارکینگ وسائط نقلیه سنگین 1398/08/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/08/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9