مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اعیان یک واحد آپارتمان تک خوابه 1400/11/27 1400/12/02
مزایده واگذاری اعیان یک واحد آپارتمان تک خوابه و صلح منافع سهم العرصه استیجاری 1400/11/25 1400/12/02
مزایده واگذاری اعیان یک واحد آپارتمان تک خوابه 1400/11/24 1400/12/02
مزایده فروش لوازم اداری و غیره اداری اسقاط شامل کمد، میز، صندلی ، کابینت ،کولر، آبگرمکن 1400/11/21 1400/11/23
مزایده فروش انواع کالاها لوازم اداری و غیر اداری اسقاط شامل کمد، میز، صندلی، کابینت، کولر، آبگرمکن- لوازم و تجهیزات الکترونیکی اسقاط 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهنی و آلومینیومی اسقاط 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب و تخته و شاخ و برگ و تنه درختان 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب های پست 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش 20 عدد لوله جداره فلزی چاه عمیق و ضایعات پلاستیکی و فلزی اسقاطی 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده سیمان مخلوط کن میکسر موتوری اسقاط 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده انواع باطری اسقاط 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده انواع کپسول آتش نشانی اسقاط 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده لوازم و تجهیزات الکترونیکی اسقاط 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده لوازم اداری و غیر اداری اسقاط شامل کمد، میز، صندلی، کابینت، کولر، آبگرمکن 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده صلح منافع یک قطعه زمین 1400/09/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری صلح منافع یک قطعه زمین 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده صلح منافع یک قطعه زمین در راستای تامین مالی طرح های نوسازی تاسیسات و شبکه فرسوده برق با اولویت اجرای طرح جامع نوسازی تاسیسات و شبکه فرسوده 1400/08/12 1400/08/17
مزایده صلح منافع یک قطعه زمین در راستای تامین مالی طرح های نوسازی تاسیسات و شبکه فرسوده 1400/08/12 رجوع به آگهی
مزایده صلح منافع یک قطعه زمین آستانه ای به مساحت حدود 8817/33 مترمربع دارای کاربری تجاری اقامتی 1400/07/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12