مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش وسائط نقلیه سنگین ( میکسرهای حمل بتن ) 1399/02/06 رجوع به آگهی
فروش ملک ششدانگ عرصه و اعیان یک باب کارگاه به پلاک ثبتی 1112 فرعی از 124 اصلی بخش 9 به مساحت 368379... 1399/02/06 رجوع به آگهی
فروش بچینگ پلانت بتن 1399/02/06 رجوع به آگهی
فروش وسائط نقلیه سنگین ( میکسرهای حمل بتن ) 1399/01/31 رجوع به آگهی
فر.ش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب کارگاه به پلاک ثبتی 1112 فرعی از 124 اصلی به مساحت 368379 مترمربع 1398/12/11 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب کارگاه به پلاک ثبتی 1112 فرعی از 124 اصلی بخش 9 به مساحت 368379 مترم... 1398/06/27 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب کارگاه به پلاک ثبتی 1112 فرعی از 124 اصلی به مساحت 368379 مترمربع با... 1398/06/27 رجوع به آگهی
یک دستگاه خاور به همراه پمپ شوئینگ 1398/06/23 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب کارگاه به پلاک ثبتی 1112 فرعی از 124 اصلی بخش 9 مشهد به مساحت 368379... 1398/06/13 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خاور به همراه پمپ شوئینگ 1398/06/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4