مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری تبلیغات محیطی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کار تبلیغات شهری 1401/02/29 1401/03/16
مزایده واگذاری کار تبلیغات شهری 1401/02/19 1401/02/25
مزایده واگذاری کار تبلیغات شهری خود 1401/02/12 1401/02/25
مزایده اجاره تبلیغات محیطی شهری 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده لودر ولوو ال 120 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه لودر ولوال 120 1401/01/14 1401/01/20
مزایده فروش ماشین آلات 1401/01/08 رجوع به آگهی
مزایده لودرولوو ال 120 1401/01/07 رجوع به آگهی
مزایده ماشین آلات 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش لودرولوو ال 120 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده ماشین آلات 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش ماشین آلات 1400/12/13 1400/12/19
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی - قطعه اول به مساحت 200/21 مترمربع - قطعه دوم به مساحت 86/15 مترمربع 1400/12/13 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی - مساحت عرصه ۸۶.۱۵ - زمین مسکونی - مساحت عرصه ۲۰۰.۲۱ 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه خودرو مینی بوس هیوندای کروز 1400/12/08 1400/12/21
مزایده فروش ماشین آلات 1400/12/07 1400/12/19
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی - قطعه اول به مساحت ۲۰۰/۲۱ مترمربع - قطعه دوم به مساحت ۸۶/۱۵ مترمربع 1400/12/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 1400/11/16 1400/11/23
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1400/11/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7