کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8179347 مزایده اجاره پارکینگ ها استان ایلام 1403/04/13 1403/04/19
8156863 مزایده اجاره واگذاری پارکینگ اربعین یک بمساحت 58 هکتار و پارکینگ اربعین دو بمساحت 21 هکتار استان ایلام 1403/04/09 1403/04/19
8147819 مزایده اجاره محوطه پارکینگ شماره 1 و 2 اربعین استان ایلام 1403/04/06 1403/04/09
8147818 مزایده اجاره محوطه پارکینگ شماره 1 و 2 اربعین استان ایلام 1403/04/06 1403/04/09
7401062 مزایده واگذاری کار تفکیک بازیافت زباله های داخل شهر استان ایلام 1402/09/13 1402/09/21
7381494 مزایده کار تفکیک بازیافت زباله های داخل شهر استان ایلام 1402/09/07 1402/09/21
7379975 مزایده تجدیدمزایده تفکیک وبازیافت پسماند استان ایلام 1402/09/07 رجوع به آگهی
6855874 مزایده اجاره پارکینگ استان ایلام 1402/05/09 1402/05/16
6832513 مزایده اجاره پارکینگ استان ایلام 1402/05/02 1402/05/16
6832452 مزایده اجاره پارکینگ بزرگ اربعین شهرداری استان ایلام 1402/05/02 رجوع به آگهی
6828136 مزایده اجاره تفکیک -بازیافت وساماندهی سایت زباله استان ایلام 1402/05/01 رجوع به آگهی
6753896 مزایده واگذاری کار تفکیک بازیافت زباله های داخل شهر و همچنین ساماندهی سایت زباله شهری خود استان ایلام 1402/04/12 1402/04/26
6753863 مزایده تفکیک -بازیافت وساماندهی سایت زباله استان ایلام 1402/04/12 رجوع به آگهی
6742062 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحتی 225/34 متر مربع استان ایلام 1402/04/10 1402/04/10
6704471 مزایده فروش یک دستگاه کامیون آتش نشانی استان ایلام 1402/04/03 1402/04/10
6704199 مزایده 4 ردیف مزایده شامل : فروش 1- تانکر آب فلزی 2- دال فلزی مخصوص پل سازی یا سوله 3- آهن آلات اسقاطی و ایرانیت - سطل - لوله و فلکه فلزی 4- اموال پلاستیکی مستعمل استان ایلام 1402/04/03 رجوع به آگهی
6679888 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحتی 225/34 متر مربع استان ایلام 1402/03/27 1402/04/10
6679192 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 225.34 استان ایلام 1402/03/27 رجوع به آگهی
6677349 مزایده 4 ردیف مزایده شامل : 1- تانکر آب فلزی 2- دال فلزی مخصوص پل سازی یا سوله 3- آهن آلات اسقاطی و ایرانیت - سطل - لوله و فلکه فلزی 4- اموال پلاستیکی مستعمل استان ایلام 1402/03/27 1402/04/10
6677042 مزایده دودستگاه تانکرفلزی استان ایلام 1402/03/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10