کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6653398 مزایده اجاره مکان بوفه - اجاره مکان چاپ و تکثیر استان تهران 1402/03/23 1402/03/27
6578186 مزایده اجاره مکان مهد کودک استان تهران 1402/03/02 رجوع به آگهی
6435328 مزایده فروش ضایعات و تجهیزات اداری استان تهران 1402/01/22 1402/01/24
6038917 مزایده اجاره مکان بوفه مراکز تابعه استان تهران 1401/09/21 رجوع به آگهی
6038177 مزایده اجاره مکان بوفه های مراکز تابعه دانشگاه استان تهران 1401/09/21 رجوع به آگهی
5978875 مزایده واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی استان تهران 1401/09/03 1401/09/03
5972577 مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه مرکز پزشکی استان تهران 1401/09/01 1401/09/03
5715935 مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاهی مرکز پژوهشی آموزشی و درمانی استان تهران 1401/06/30 رجوع به آگهی
5669276 مزایده اجاره ساختمان اداری استان تهران 1401/06/17 رجوع به آگهی
5656250 مزایده اجاره مکان بوفه و غرفه میوه و آبمیوه فروشی استان تهران 1401/06/14 1401/06/28
5644456 مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه استان تهران 1401/06/10 رجوع به آگهی
5437124 مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی استان تهران 1401/04/13 رجوع به آگهی
5427576 مزایده فروش یک باب ساختمان کلینیک استان تهران 1401/04/11 رجوع به آگهی
5415679 مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه استان تهران 1401/04/07 رجوع به آگهی
5383459 مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی استان تهران 1401/04/01 رجوع به آگهی
5260854 مزایده فروش یک باب ساختمان کلینیک استان تهران 1401/03/09 رجوع به آگهی
5260852 مزایده واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی استان تهران 1401/03/09 رجوع به آگهی
5260850 مزایده واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی استان تهران 1401/03/09 رجوع به آگهی
5260848 مزایده واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پژوهشی ، آموزشی و درمانی استان تهران 1401/03/09 رجوع به آگهی
5241796 مزایده فروش شش دانگ یک باب ساختمان استان تهران 1401/03/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5