مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ملک :عرصه 3982.65 و اعیان 1164 کاربری تجاری اداری 1399/05/04 رجوع به آگهی
واگذاری ملکی با کاربری تجاری - اداری 1399/05/04 رجوع به آگهی
مزایده ملک با کاربری تجاری اداری 1399/04/28 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد تجاری به همراه تعدادی پارکینگ 1398/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد تجاری به همراه تعدادی پارکینگ 1398/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد تجاری به همراه تعدادی پارکینگ - زیربنای مفید تقریبی 966/18 مترمربع - 25 واحد پارکین... 1398/09/27 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد تجاری به همراه تعدادی پارکینگ 1398/09/27 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک 1398/09/17 رجوع به آگهی
مزایده املاک 1398/09/10 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک مشروحه ـ فروش هفتاد و یک واحد تجاری مجتمع در طبقات منفی یک تا پنجم جمعا به م... 1398/08/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3