مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی بر روی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر 1398/12/14 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 8 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر 1398/12/14 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 5 دستگاه بیلبورد دو وجهی تبلیغاتی 1398/12/14 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 4 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر 1398/12/14 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 14 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی بر روی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 8 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 5 دستگاه بیلبورد دو وجهی تبلیغاتی در سطح شهر 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 4 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر خرم آباد 1398/12/07 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی لمپوست تبلیغاتی در سطح شهر 1398/11/15 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از تعداد 60 دستگاه استرابورد تبلیغاتی 1398/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4