مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از اموال اسقاطی و مازاد 1399/04/21 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره قسمتی از مجموعه قدیم خود 1399/04/21 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از مجموعه قدیم 1399/03/24 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال اسقاطی و مازاد خود 1399/03/18 رجوع به آگهی
واگذاری قسمتی از مجموعه قدیم 1399/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه مواد غذایی 1398/07/17 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه انتشارات خود 1398/06/05 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه انتشارات خود از طریق اجاره 1398/06/05 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه انتشارات خود از طریق اجاره 1398/04/29 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه دانشجویی مواد غذایی 1398/04/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6