مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش چوب درختان خشک سطح شهر مقدار تقریبی 80.000 کیلوگرم و چوب موجود در انبار 30.000 کیلوگرم 1399/06/24 رجوع به آگهی
فروش مقدار تقریبی 80.000 کیلوگرم چوب خشک درختان خشک موجود در سطح شهر و 30.000 کیلوگرم چوب موجود در ا... 1399/06/23 رجوع به آگهی
فروش مقدار تقریبی 80.000 کیلوگرم چوب خشک درختان خشک موجود در سطح شهر و قطع و جمع آوری آن 1399/06/03 1399/06/18
واگذاری مغازه تجاری 1399/04/28 رجوع به آگهی
واگذاری منافع یک باب مغازه تجاری و ملحقات آن به صورت عرصه و اعیان به مساحت 175 مترمربع 1399/04/26 رجوع به آگهی
واگذاری 5 عدد از غرفه های بازار گل و گیاه واقع در خیابان 1398/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه بازار گل و گیاه 1398/11/29 1398/12/12
واگذاری غرفه بازار گل و گیاه 1398/11/28 1398/12/12
واگذاری 5 عدد از غرفه های بازار گل و گیاه 1398/09/16 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه 1398/09/14 1398/09/26
صفحه 1 از 2