مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از دام مازاد و 2 دستگاه خودرو : - گاو آبستن داشتی - گاو غیر آبستن کشتارگاهی - گوساله ن... 1399/04/18 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از دام مازاد (گاو آبستن داشتی - گاو غیر آبستن کشتارگاهی - تلیسه غیر باردار - گوساله ن... 1399/03/19 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از دام مازاد خود به شرح ذیل: -گاو آبستن داشتی -گاو غیر آبستن کشتارگاهی -گوساله نر قطع... 1399/02/21 رجوع به آگهی
فروش حدود 45 تن پسته خشک (فندقی، کله قوچی، دهان بسته، زرد ، نخودی و مغز) تولیدی سال 98 1399/02/03 رجوع به آگهی
فروش یک واحد بزداری به مساحت 20 هکتار 1399/02/01 رجوع به آگهی
فروش یک واحد بزداری به مساحت 20 هکتار 1399/01/31 رجوع به آگهی
فروش پسته خشک 1399/01/27 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از دام مازاد خود 1399/01/24 رجوع به آگهی
فروش حدود 45 تن پسته خشک (فندقی، کله قوچی، دهان بسته، زرد ، نخودی و مغز) تولیدی سال 98 1399/01/24 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از دام مازاد خود - گاو آبستن داشتی - گاو غیرآبستن کشتارگاهی - تلیسه غیرباردار - تلیسه... 1399/01/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3