مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعدادی ماشین آلات و تجهیزات مربوط به تولید کیک و کلوچه و اقلام لوازم اداری 1398/10/02 رجوع به آگهی
فروش اموال منقول ـ تعدادی لوازم اداری شامل میز و صندلی و کامپیوتر و کمد و غیره /تعدادی ابزارالات ترا... 1398/10/02 رجوع به آگهی
اصلاحیه فروش تمامی ششدانگ محل کارخانه شامل 1650 متر مربع عرصه و اعیانی دارای دو سالن تولید و ساختمان... 1398/07/20 رجوع به آگهی
تمامی ششدانگ محل کارخانه شامل 1650 متر مربع عرصه و اعیانی دارای دو سالن تولید وساختمان اداری و غیره... 1398/07/13 رجوع به آگهی
فروش کارخانه در زمینه نساجی فعال به مساحت 7500 مترمربع عرصه و اعیانی شامل سالن ها به مساحت 10417/84... 1398/07/13 رجوع به آگهی
تعدادی ماشین آلات و تجهیزات مربوط به تولید کیک و کلوچه و اقلام لوازم اداری 1398/07/02 رجوع به آگهی
فروش تعدادی لوازم اداری شامل میز و صندلی و کامپیوتر و کمد و غیره ـ تعدادی ابزارالات تراش کاری و کنت... 1398/07/02 رجوع به آگهی
فروش قطعه زمین به متراژ تقریبی 1000 مترمربع 1398/06/26 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیانی یک باب کارخانه تولید اجر نسوز به مساحت عرصه 2299/999 مترمربع به مساحت کل ع... 1398/06/06 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه و اعیانی یک باب کارخانه تولید آجر نسوز - و ششدانگ قطعه 265 هر دو واقع در بخش هرکدام به... 1398/05/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2