کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7908424 مزایده فروش 3 دستگاه خودرو: مینی بوس سفید - آبی روغنی - وانت نیسان نخودی روغنی - اتوبوس کرم روغنی (رنگ فعلی سفید - آبی) استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/11 رجوع به آگهی
7902632 مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس - یک دستگاه وانت نیسان - یک دستگاه اتوبوس استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/10 رجوع به آگهی
7899935 مزایده بره نر 1250 کیلوگرم - بره ماده 1125کیلوگرم - میش 1650 کیلوگرم - قوچ 500 کیلوگرم استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/09 رجوع به آگهی
7816727 مزایده شناسایی و انتخاب موسسه مجری واگذاری سالن ورزشی به شیوه مشارکتی به صورت اجاره استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/19 رجوع به آگهی
7809801 مزایده تجدید اجاره یک باب مغازه استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/18 رجوع به آگهی
7809797 مزایده اجاره یک باب مغازه با کاربری تجاری استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/18 رجوع به آگهی
7747192 مزایده واگذاری یک باب سالن ورزشی به شیوه مشارکتی استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/14 1402/12/15
7744910 مزایده شناسایی و انتخاب موسسه مجری ، واگذاری یک باب سالن ورزشی به شیوه مشارکتی استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/13 1402/12/15
7739968 مزایده شناسایی و انتخاب موسسه مجری واگذاری سالن ورزشی به شیوه مشارکتی استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/12 رجوع به آگهی
7545080 مزایده اجاره یک باب مغازه شماره5با کاربری تجاری استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/25 رجوع به آگهی
7412675 مزایده یک باب مغازه استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/16 رجوع به آگهی
7412244 مزایده اجاره یک باب مغازه با کاربری تجاری استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/16 رجوع به آگهی
7412204 مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/16 رجوع به آگهی
7371999 مزایده یک باب سوله انبار استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/05 رجوع به آگهی
7371995 مزایده فروش یک باب مغازه با کاربری تجاری استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/05 رجوع به آگهی
7371984 مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/05 رجوع به آگهی
7371982 مزایده اجاره یک ساختمان با کاربری سالن ورزشی استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/05 رجوع به آگهی
7371979 مزایده یک باب مغازه با کاربری تجاری استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/05 رجوع به آگهی
7371975 مزایده یک باب مغازه شماره4متعلق به خود با کاربری تجاری استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/05 رجوع به آگهی
7371971 مزایده فروش یک باب مغازه با کاربری تجاری استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6