مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری دو باب کانکس و یک دکه 1399/06/26 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد جانمایی 19 باب دکه و 1 باب مغازه در نقاط مختلف شهر 1399/04/08 رجوع به آگهی
واگذاری 12 عدد دکه در نقاط مختلف سطح شهر 1399/03/12 رجوع به آگهی
واگذاری اخذ عوارض ورودی میدان بار 1399/03/06 رجوع به آگهی
واگذاری یکباب مغازه با کاربری تجاری 1399/02/30 رجوع به آگهی
واگذاری اخذ عوارض ورودی میدان بار 1399/02/28 رجوع به آگهی
واگذاری 12 عدد دکه در نقاط مختلف سطح شهر 1399/02/24 رجوع به آگهی
واگذاری یکباب مغازه با کاربری تجاری به مساحت 32 مترمربع 1399/02/23 رجوع به آگهی
واگذاری 12 عدد دکه در نقاط مختلف سطح شهر 1399/02/17 رجوع به آگهی
واگذاری یک دستگاه کانکس به مساحت 29/58 مترمربع 1399/02/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4