مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از پارکینگ عمومی 1399/06/27 1399/07/07
بهره برداری از پارکینگ عمومی 1399/05/29 1399/06/11
بهره برداری از پارکینگ عمومی 1399/05/22 1399/06/11
واگذاری بهره برداری از دو باب مغازه 1399/04/23 1399/05/09
بهره برداری از پارکینگ عمومی واقع در ورودی بیمارستان 1399/02/20 رجوع به آگهی
بهره برداری از غرفه به مساحت 48 مترمربع 1399/02/14 1399/02/24
بهره برداری از غرفه 1399/02/07 1399/02/24
بهره برداری از پارکینگ عمومی 1398/11/29 1398/12/10
بهره برداری از پارکینگ های پارکهای سطح شهر 1398/11/08 1398/11/21
بهره برداری از پارکینگ های پارکهای سطح شهر 1398/11/01 1398/11/21
صفحه 1 از 4