مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انحصار تبلیغات روی بدنه اتوبوسها 1394/02/05 1394/02/20
فروش لوازم مستعمل شامل (پلوس 355، بلندگو، رینگ، لاستیک و.. 1393/12/14 1393/12/25
واگذاری تبلیغات روی بدنه اتوبوسها 1393/12/14 1393/12/25
فروش روغن سوخته و بشکه مستعمل 1393/12/09 1393/12/13
فروش ضایعات آهن آلات - چدن - کابل و بشکه ترافیکی 1393/12/09 1393/12/14
فروش ضایعات آهن آلات - چدن - کابل و بشکه ترافیکی 1393/12/02 1393/12/14
فروش ضایعات آهن آلات - چدن - کابل و... 1393/09/09 1393/09/17
فروش ضایعات آهن آلات - چدن و... 1393/09/01 1393/09/17
فروش اثاثیه اداری شامل آهن آلات - خودرو سواری سمند و سایر لوازم 1392/06/28 1392/07/06
فروش اموال اسقاطی سازمان ترافیک از قبیل لوازم و اثاثیه اداری شامل آهن آلات - خودرو 1392/06/21 1392/07/06
صفحه 1 از 3