مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری میزان 4 هکتار گلخانه و دوازده هکتار زمین کشاورزی برای یک فصل کشت 1399/05/13 رجوع به آگهی
فروش محصول خرمای خود از نوع مضافتی/ کلوته و زاهدی 1398/11/02 رجوع به آگهی
فروش محصول خرمای خود از نوع مضافتی/ کلوته و زاهدی 1398/10/17 رجوع به آگهی
اجاره میزان محصول باغ مرکبات 1398/09/24 رجوع به آگهی
اجاره محصول باغ مرکبات 1398/09/17 رجوع به آگهی
اجاره محصول باغ مرکبات 1398/08/22 رجوع به آگهی
اجاره 4 هکتار گلخانه و ده هکتار زمین کشاورزی را برای یک فصل کشت 1398/05/02 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه ورزشی 1397/09/25 رجوع به آگهی
فروش محصول مرکبات 1397/07/16 رجوع به آگهی
فروش محصول مرکبات مزرعه 1397/07/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10