کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8094817 مزایده املاک مشروحه تعداد 8 واحد مسکونی از طریق مزایده عمومی و تعداد 4 واحد مسکونی از طریق مزایده حضوری استان کرمان 1403/03/23 1403/04/02
7897558 مزایده فروش املاک شامل 5 مورد کاربری مسکونی استان کرمان 1403/02/09 1403/02/22
7730621 مزایده اجاره باغ نخیلات از نوع خرمای مضافتی/ کلوته و زاهدی استان کرمان 1402/12/09 رجوع به آگهی
7284068 مزایده اجاره بوفه و سلف سرویس استان کرمان 1402/08/17 رجوع به آگهی
7284060 مزایده اجاره میزان محصول باغ مرکبات خود استان کرمان 1402/08/17 رجوع به آگهی
7189414 مزایده اجاره میزان محصول باغ مرکبات استان کرمان 1402/07/22 رجوع به آگهی
6809678 مزایده اجاره زمین های زراعی استان کرمان 1402/04/27 رجوع به آگهی
6809665 مزایده بوفه واقع در سایت مرکزی استان کرمان 1402/04/27 رجوع به آگهی
6809662 مزایده اجاره گلخانه استان کرمان 1402/04/27 رجوع به آگهی
6760207 مزایده اجاره گلخانه استان کرمان 1402/04/14 رجوع به آگهی
6461223 مزایده اجاره واحدهای تجاری وبوفه استان کرمان 1402/01/30 رجوع به آگهی
6306488 مزایده اجاره باغ استان کرمان 1401/12/01 رجوع به آگهی
6012392 مزایده اجاره ساختمان مرکز رشد استان کرمان 1401/09/14 رجوع به آگهی
6012390 مزایده میزان محصول باغ مرکبات استان کرمان 1401/09/14 رجوع به آگهی
6012389 مزایده فروش خودرو پژو 405 مدل 91 استان کرمان 1401/09/14 رجوع به آگهی
6012388 مزایده فروش کاغذ ضایعاتی استان کرمان 1401/09/14 رجوع به آگهی
5944738 مزایده اجاره محصول باغ مرکبات استان کرمان 1401/08/23 رجوع به آگهی
5944710 مزایده فروش قسمتی از چوب درختان جنگلی و مرکبات خود استان کرمان 1401/08/23 1401/09/05
5944709 مزایده فروش کاغذ ضایعاتی خود استان کرمان 1401/08/23 رجوع به آگهی
5944708 مزایده فروش تعداد چهار الکتروموتور چاه آب استان کرمان 1401/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7