مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال مازاد و اسقاط 1397/12/13 رجوع به آگهی
خدمات درمانی درمانگاه سرپایی بیمارستان 1397/07/30 رجوع به آگهی
خدمات درمانی درمانگاه سرپایی 1397/07/15 رجوع به آگهی
واگذاری بخش جراحی قلب و آنژیوگرافی بیمارستان 1397/05/08 1397/05/28
واگذاری خدمات سرپایی بیمارستان 1396/08/25 1396/09/04
اجاره محل داروخانه سرپایی بیمارستان 1396/08/16 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 34 دستگاه اتومبیل سواری و وانت 1396/07/18 1396/07/26
واگذاری خدمات درمانی سرپایی بیمارستان 1396/07/11 1396/07/16
واگذاری بخشی از خدمات درمانی سرپایی بیمارستان 1395/12/22 1395/12/24
بخشی از خدمات سرپایی بیمارستان 1394/11/20 1394/11/25
صفحه 1 از 3