مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یکی از ساختمان های موجود به متراژ 1300 مترمربع به صورت اجاره 1399/06/10 رجوع به آگهی
اجاره بوفه دانشجویی 1398/07/29 1398/08/09
ساختمان کلینیک درمانی 1397/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری محل آشپزخانه و غذاخوری 1397/08/21 رجوع به آگهی
واگذاری محل آشپزخانه و غذاخوری دانشگاه 1397/08/06 رجوع به آگهی
واگذاری محل آشپزخانه و غذا خوری 1397/08/05 رجوع به آگهی
واگذاری محل آشپزخانه و غذاخوری دانشگاه 1397/08/05 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره محل انتشارات دانشجویی 1397/06/12 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره محل انتشارات دانشجویی دانشگاه 1397/06/12 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره محل آشپزخانه، سلف و سرویس دانشجویی دانشگاه 1397/05/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5