کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8042806 مزایده اجاره سالن ورزشی به مدت یک سال استان گیلان 1403/03/09 رجوع به آگهی
7267317 مزایده واگذاری اجاره ساختمان و امکانات موجود سلف سرویس استان گیلان 1402/08/13 رجوع به آگهی
7263950 مزایده واگذاری اجاره بوفه دانشجویی خود با وضع موجود استان گیلان 1402/08/13 رجوع به آگهی
7170744 مزایده اجاره بوفه دانشجویی استان گیلان 1402/07/18 رجوع به آگهی
7156112 مزایده اجاره ساختمان و امکانات موجود سلف سرویس استان گیلان 1402/07/15 رجوع به آگهی
6511341 مزایده اجاره انتشارات دانشجویی استان گیلان 1402/02/16 رجوع به آگهی
6485876 مزایده اجاره زمین مزروعی توستان خود استان گیلان 1402/02/09 رجوع به آگهی
6452050 مزایده اجاره رستوران ساختمان استان گیلان 1402/01/28 رجوع به آگهی
6452049 مزایده اجاره کارواش و تعویض روغنی استان گیلان 1402/01/28 رجوع به آگهی
6452048 مزایده اجاره پارکینگ دانشجویی استان گیلان 1402/01/28 رجوع به آگهی
6348174 مزایده اجاره زمین مزروعی استان گیلان 1401/12/10 رجوع به آگهی
6284215 مزایده اجاره کارواش و تعویض روغنی استان گیلان 1401/11/26 رجوع به آگهی
6284213 مزایده تعمیر و نگهداری تاسیسات واحد استان گیلان 1401/11/26 رجوع به آگهی
6163006 مزایده اجاره پارکینگ دانشجویی استان گیلان 1401/11/01 رجوع به آگهی
6163004 مزایده اجاره کارواش و تعویض روغنی استان گیلان 1401/11/01 رجوع به آگهی
6143112 مزایده فروش دو باب ساختمان مسکونی استان گیلان 1401/10/24 رجوع به آگهی
6143091 مزایده فروش شش دانگ عرصه و عیان با کاربری مسکونی مساحت عرصه 900 مترمربع ( ابعاد زمین 25*36 ) مساحت اعیان همکف 230 مترمربع طبقه اول 140 مترمربع استان گیلان 1401/10/24 رجوع به آگهی
6051689 مزایده اجاره پارکینگ روباز خودرو به مساحت حدود 4000 متر مربع استان گیلان 1401/09/26 رجوع به آگهی
6005579 مزایده دو باب ساختمان مسکونی استان گیلان 1401/09/12 رجوع به آگهی
5985844 مزایده فروش دو باب ساختمان مسکونی استان گیلان 1401/09/06 1401/09/21
صفحه 1 از 4