مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین و مستحدثات با کاربری مسکونی 1399/04/11 رجوع به آگهی
- زمین با کاربری مسکونی- سطح کل زمین ۴۰۰ - 1399/04/08 رجوع به آگهی
تخریب ساختمان قدیمی آموزشگاه 1399/03/31 1399/04/10
تخریب ساختمان قدیمی آموزشگاه ایثار 1399/02/27 1399/03/06
اجاره سالن ورزشی روستا 1398/12/14 رجوع به آگهی
اجاره سالن ورزشی 1398/11/28 رجوع به آگهی
اجاره سالن ورزشی 1398/11/13 رجوع به آگهی
تخریب ساختمان آموزشی 1398/09/19 رجوع به آگهی
تخریب ساختمان آموزشی روستای سرله ( ساختمان قدیمی) 1398/09/19 رجوع به آگهی
تخریب ساختمان آموزشی 1398/08/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2