مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعدادی از املاک تجاری و مسکونی خود بصورت نقد و اقساط 1399/02/22 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک تجاری خود 1398/12/07 1398/11/28
واگذاری تعدادی از املاک تجاری خود 1398/11/16 1398/11/28
واگذاری تعدادی از املاک تجاری 1398/10/05 1398/10/17
واگذاری تعدادی از املاک تجاری 1398/09/16 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک تجاری 1398/08/20 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک تجاری خود به صورت نقد و اقساط 1398/07/16 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک تجاری 1398/06/05 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک تجاری خود 1398/05/07 رجوع به آگهی
فروش فلزات باقیمانده موجود در پروژه محله نوسازان 1392/11/29 1392/12/05
صفحه 1 از 2