مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امتیاز استقرار ماشین های فروش اتوماتیک مواد غذایی در این مجتمع 1399/06/28 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز استقرار ماشین های فروش اتوماتیک مواد غذایی 1399/05/04 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه تراکم استخوان MDS مدل LeXus غیر قابل استفاده 1399/04/30 1399/05/02
فروش یک دستگاه تراکم استخوان MDS مدل LeXus مجتمع بیمارستانی 1399/04/23 1399/04/26
فروش اموال اسقاط و ضایعات و آهن آلات ساختمان فرسوده و اموال اسقاط غیرقابل استفاده 1399/04/11 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز استقرار ماشین های فروش اتوماتیک مواد غذایی 1399/02/17 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه دیالیز گامبرو مدل ak95s غیرقابل استفاده 1398/11/30 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه دیالیز گامبرو مدل ak95s غیرقابل استفاده 1398/11/29 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاط و ضایعات و آهن آلات فرسوده 1398/11/20 رجوع به آگهی
واگذاری کیوسک تاکسی سرویس 1398/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2