مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره محل داروخانه 1399/06/04 رجوع به آگهی
اجاره محل ارائه خدمات لیزر در بیمارستان 1399/05/28 رجوع به آگهی
اجاره محل داروخانه 1399/04/25 رجوع به آگهی
اجاره محل بینایی سنجی 1399/04/19 رجوع به آگهی
اجاره محل فروش مواد غذایی در بیمارستان 1399/01/06 رجوع به آگهی
اجاره محل ارائه خدمات تاکسی سرویس 1398/12/15 رجوع به آگهی
اجاره محل درمانگاه 1398/12/04 رجوع به آگهی
اجاره محل فروش مواد غذایی 1398/11/16 رجوع به آگهی
اجاره محل ارائه خدمات لیزردرمانی 1398/11/15 رجوع به آگهی
فروش 12 دستگاه اتومبیل قابل تبدیل به پلاک 1398/10/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2